Kalendár pretekov
MMSR, MSR a SKP 2022

1. - 3.4.
SlovakiaRing
MSR, SKP
29.4. - 1.5. Zvolen MSR, SKP
20. - 22.5. Korczyna (PL) MMSR
27. - 29.5. Šternberk (CZ) MMSR
24. - 26.6. Ožďany MSR, SKP
15. - 17.7. Jankov Vŕšok MSR, SKP
12. - 14.8. Nová Bystrica
MSR, SKP
2. - 4.9. Kremnica
MSR, SKP
Nachádzaš sa tu: Easy to Start


Systém MSR PAV pre rok 2014

SAMS logoNakoľko sa pre rok 2014 v pretekoch automobilov do vrchu (MSR PAV) zmenili podmienky, skúsim Vám ich v skratke priblížiť.

V seriály MSR PAV pre rok 2014 môžu byť hodnotení (môžu bodovať) IBA jazdci ktorý sú zaradení do nominačného zoznamu pre rok 2014.

Podmienky pre zaradenie do nominačného zoznamu sú uvedené v niekoľkých bodoch pre jazdcov SR:

  Požiadať SAMŠ o vydanie licencie

 1. Zaplatiť poplatok za licenciu
 2. Po uhradení budete automaticky zaradený do nominačného zoznamu.

 

Podmienky pre zaradenie do nominačného zoznamu sú uvedené v niekoľkých bodoch pre jazdcov mimo SR:

 1. Požiadať SAMŠ o registráciu - (zaslať vyplnený formulár na adresu, ktorá je uvedená vo formulári) - formulár nájdete tu.
 2. Zaplatiť správny poplatok 150 € na číslo účtu uvedeného vo formulári.
 3. Po uhradení budete automaticky zaradený do nominačného zoznamu.
 4. Pre rok 2014 sú vypísané MSR pre súťažiacich a jazdcov s platnou medzinárodnou alebo národnou licenciou vydanou niektorou z ASN patriacich do FIA CEZ po dodržaní ustanovení čl. 5.7
5.7 Registrácia do Majstrovstva
 
Jazdci s licenciou štátu patriaceho do FIA CEZ budú klasifikovaní v MSR PAV len v prípade, ak sa zaregistrujú na sekretariáte SAMŠ do MSR PAV a zaplatia poplatok 150,- EUR a to do termínu uzávierky prihlášok podujatia(do tohto dátumu musí byť zaúčtovaný na účte SAMŠ aj prihlasovací vklad). Od tohto podujatia budú klasifikovaní v MSR PAV na všetkých nasledujúcich podujatiach. Registračné tlačivo a spôsob úhrady bude zverejnené na stránke www.sams-asn.sk .

  Partneri

  Poďakovanie patrí všetkým partnerom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom (finančne, vecne, materiálne) pomahajú pri organizovaní pretekov.

  Free business joomla templates